Personvernerklæring

 01. november 2020

Denne personvernerklæringen gjelder for Bokhari AS («vi»). Vi er ansvarlige for behandlingen av personopplysninger beskrevet i denne personvernerklæringen. Du finner kontaktinformasjonen vår nedenfor.

1. Vi samler inn og behandler personopplysninger om deg når du:

 • Utleverer opplysninger i forbindelse med at du oppretter eller gjør endringer i brukerkontoen din for å kunne bruke enkelte tjenester, for eksempel ved opprettelse av profil.
 • Velger å melde deg på nyhetsbrev og dermed aksepterer at vi kan sende deg markedsføringsmateriale via e-post med informasjon om nyheter og gode tilbud.
 • Betaler kjøp (gjelder ikke kortinformasjon).
 • Sender en forespørsel eller en klage, eller hvis du gir oss tilbakemeldinger.
 • Hvis du utleverer opplysninger til oss via nettstedet eller på andre måter.
 • Bokhari AS samler kun inn de personopplysningene vi trenger for å kunne levere den tjenesten du etterspør (for eksempel e-postadresse og navn/adresse). Vi samler ikke inn identifiserende opplysninger om kundene fra tredjepart.

2. Hvem vi deler personopplysninger med

Personopplysninger som du utleverer på www.bokhari.no blir kun utlevert til

 • bedriftens interne avdelinger.
 • utvalgt og betrodd tredjepart som kan bruke personopplysningene dine for å levere varene eller tjenestene som du har bestilt, for eksempel Posten.
 • forretningspartnere for at du skal kunne registrere og vedlikeholde brukerkontoen din

Ellers vil Bokhari AS kun utlevere personopplysninger til andre, for eksempel svindelregistre i samsvar med gjeldende lovverk, hvis den aktuelle kunden misbruker eller svindler Bokhari AS.

For å kunne videreutvikle og forbedre Bokhari AS sine nettsteder fører vi statistikk over hvordan brukerne bruker nettstedene. Statistikken brukes kun i oppsummert form, for eksempel for å finne ut hvilke sider og nettlesere brukerne våre bruker mest.

Bortsett fra de nevnte tilfellene vil ikke Bokhari AS utlevere informasjon om hvordan enkeltkunder bruker tjenestene på www.bokhari.no

3. Lagring av personopplysninger

For brukere som sender skjema inn på dette nettstedet lagres det også personopplysninger som de oppgir. Kontakthenvendelser slettes etter 1 år.

4. Dine rettigheter

Du har rettigheter i personopplysninger som omhandler deg. Hvilke rettigheter du har, avhenger av omstendighetene.

Trekke samtykke tilbake: Dersom du har gitt samtykke til å motta nyhetsbrev fra oss, kan du når som helst trekke dette samtykket tilbake. Vi har lagt til rette for at du enkelt kan reservere deg mot denne typen henvendelser ved å inkludere en link til avregistreringsskjema i hver enkelt henvendelse. Dersom du har samtykket til annen behandling av personopplysninger, kan du også når som helst trekke ditt samtykke tilbake med henblikk på denne behandlingen ved å rette en henvendelse til oss om dette.

Be om innsyn: Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har registrert om deg, så langt ikke taushetsplikten er til hinder for dette. For å sikre at personopplysninger utleveres til rett person, kan vi stille krav om at begjæring om innsyn skjer skriftlig eller at identitet verifiseres på annen måte.

Be om retting eller sletting: Du kan be oss om å rette feilaktige opplysninger vi har om deg eller be oss om å slette personopplysninger. Vi vil så langt som mulig imøtekomme en forespørsel om å slette personopplysninger, men vi kan ikke gjøre dette dersom det er tungtveiende grunner for ikke å slette, for eksempel at vi må lagre opplysningene av dokumentasjonshensyn.

Dataportabilitet: I noen tilfeller vil du kunne ha adgang til å få utlevert personopplysninger du har oppgitt til oss, i et maskinlesbart format.
Dersom det er teknisk mulig vil det i enkelte tilfeller være adgang til å få disse overført direkte til andre firmaer.

Klage til tilsynsmyndigheten: Dersom du er uenig i måten vi behandler dine personopplysninger på, kan du sende inn en klage til Datatilsynet.

5. Sikkerhet

Vi har etablert prosedyrer for å håndtere personopplysninger på en sikker måte. Tiltakene er både av teknisk og organisatorisk art. Vi foretar jevnlige vurderinger av sikkerheten i alle sentrale systemer som benyttes for håndtering av personopplysninger, og det er inngått avtaler som pålegger leverandører av slike systemer å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet.

Tilgang til personopplysninger er begrenset til personell som har behov for tilgang for å utføre sine oppgaver. Vi har vedtatt interne IT-retningslinjer, og vi foretar jevnlig opplæring av ansatte med hensyn til sikkerhet og bruk av IT-systemer.

6. Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne gjøre mindre endringer i denne personvernerklæringen. Du vil alltid finne siste versjon på vår nettside. Ved vesentlige endringer vil vi varsle om dette.

7. Kontakt oss

Dersom du har spørsmål eller kommentarer til vår personvernerklæring eller ønsker å utøve dine rettigheter, kan du ta kontakt med oss via:

Bokhari AS, Løvenskiolds gate 8b, 0263 Oslo, Norge

E-post: bokhari@bokhari.no

Telefon: +47 948 48 093

8. Cookies

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies). En cookie er en fil som lagres I din nettleser, og som gjør at nettsiden kjenner igjen nettleseren fra gang til gang. Både nettstedet og deres samarbeidspartnere kan benytte cookies. Formålet med cookies er blant annet å;

 • Registrere og beregne trafikk og bruksmønstre på nettstedet (statistikk)
 • Utvikle og forbedre nettstedet

En cookie inneholder ingen personlig informasjon, og kan ikke benyttes til å identifisere brukeren.

Ved å gå inn på nettstedet samtykker du til at det lagres cookies I din nettleser.

Dersom du ikke ønsker at det lagres cookies, kan du endre innstillingene i nettleseren. Mer informasjon om hvordan du utfører dette finner du på Nettvetts nettsider. Du kan også slette eksisterende cookies. Dersom du velger å slette eller ikke akseptere cookies kan du oppleve redusert funksjonalitet på enkelte nettsteder.