Slik jobber vi med bærekraftsmålene

Bokhari lar seg inspirere og veilede av FNs bærekraftsmål, verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Gjennom vår ansvarlige forretningsmodell bidrar vi direkte til å oppnå flere av disse målene. Vi bidrar indirekte til mange flere.

Alle de 17 bærekraftsmålene henger sammen, og er avhengig av hverandre for å kunne oppnås, men for å tydeliggjøre vårt bidrag har vi valgt å spesielt fokusere på mål 4, 5, 8 og 12 der vårt arbeid har en direkte, positiv innvirkning:

 

 • Bokhari har siden oppstarten bidratt direkte og indirekte til å sikre oppnåelsen av flere av bærekraftsmålene og tusenårsmålene før det.

  Helt siden tidlig 1990-tallet har vi kun brukt resirkulerte og gjenbrukte materialer i alle våre produkter, og vi jobber hardt for å sikre våre ansatte anstendige arbeidsforhold. Med etableringen av LAMS-skolen i 1996 kunne vi også tilby jenter og gutter 14-års utdanning. I 2017 bygget vi et vannrenseanlegg som gir rent drikkevann til over 5000 av Sultan Towns innbyggere, og i 2021 installerte vi solcellepanel på takene på skolen og veveriet, slik at vi kunne erstatte strøm fra kullkraftverk til fornybar energi.

  Men vi vil mer. Mye mer. Vi ønsker å bidra mer, både direkte gjennom vårt eget arbeid, og indirekte ved å påvirke og inspirere andre aktører i og utenfor bransjen.

  Men vi stopper ikke der. De neste årene vil vi, i tett samarbeid med lokale krefter og globale partnere som ønsker å bidra, bruke alle våre tilgjengelige ressurser til å sikre oppnåelse av bærekraftsmålene, slik at både planeten og innbyggerne i Sultan Town får en lysere fremtid.

 • Ved Bokhari mener vi at alle barn, uavhengig av sosial eller økonomisk bakgrunn, eller kjønn, har rett til gratis kvalitetsutdanning. Mens vi venter på at myndighetene skal kunne tilby alle barn en god offentlig skole, har vi valgt å ta saken i egne hender og tilbyr alle våre ansattes barn gratis 14-års skolegang. LAMS-skolen ble bygd i 1996. Tusenvis av barn har siden gått på skolen. Driften og videreutvikling av skolen finansieres fra Bokhari og avgangsstudenter som ønsker å fortsette studiene på universitetsnivå tilbys stipend.

  LAMS har i dag nærmere 1000 elever, de fleste jenter. Ved å tilby kvalitetsutdanning, bidrar vi også til å bygge en lysere fremtid. Les mer om LAMS-skolen på www.bokhari.no/lams

 • Hos Bokhari streber vi alltid etter å se verden gjennom en kjønnssensitiv linse, og å skape økte muligheter for kvinner og jenter. Ved å skape et trygt og anstendig arbeidsmiljø gir vi meningsfulle arbeidsmuligheter for hundrevis av kvinner. Nesten to tredjedeler av arbeidsstyrken vår er kvinner, engasjert i alle aspekter av arbeidet vårt og på alle nivåer. Ved å skape utdanningsmuligheter ved LAMS-skolen, spesielt med fokus på jenter, bidrar vi også til å bygge en bedre og mer velstående fremtid for fremtidige generasjoner jenter og kvinner.

 • Tilgang til trygt og anstendig arbeid er en av nøklene for å sikre kvinner og menn en bærekraftig fremtid. Til tross for dette jobber for mange mennesker under utrygge og uakseptable forhold, inkludert i Pakistan. Derfor legger vi særlig vekt på å sikre at alle våre ansatte får trygge og sikre arbeidsforhold og anstendige ansettelsesfordeler. Med sine planter og trær er fabrikken allerede en grønn oase i den ellers fattige Sultan Town, men den er også en oase av arbeidernes rettigheter der kvinnelige og mannlige ansatte gis like muligheter til å engasjere seg og ta på seg ansvar. Alle våre ansatte er utstyrt med formelle kontrakter, sosialforsikring, adgang til foreldrepermisjon og pensjonsytelser, for å nevne noe. Vi jobber utrettelig for å forbedre arbeidsforholdene ytterligere, inkludert helse-, sikkerhets- og miljøspørsmål.

   

  Anstendig arbeid er nøkkelen til å sikre en bærekraftig framtid for familier, men altfor mange mennesker i verden i dag jobber under usikre og kritikkverdige forhold. Derfor er vi spesielt opptatte av å sikre gode og trygge arbeidsforhold for kvinnene og mennene som er ansatt ved veveriet vårt i Pakistan. Veveriet er en grønn oase med planter og trær midt i Sultan Town, men det er også en oase der kvinner og menns rettigheter er likeverdige, der medbestemmelse og medansvar står sentralt og der enhver ansatt skal kunne føle seg trygg. Alle våre ansatte har skriftlige kontrakter, forsikring, rett til foreldrepermisjon og pensjon. Samtidig jobber vi kontinuerlig med å ytterligere forbedre tiltak rettet mot helse, miljø og sikkerhet (HMS) og derfor er vi blitt en ettertraktet arbeidsplass, et lokalt fyrtårn innen anstendig arbeidsforhold.

 • Som sosial virksomhet mener vi det er vårt ansvar og plikt – og privilegium – å bidra på alle mulige måter ved å være en god kraft – for miljøet og for mennesker. Vi har tatt bevisste valg om å kun jobbe med mer bærekraftige materialer som er mindre skadelige for naturen. Det betyr at vi alltid velger naturlige materialer, resirkulert eller resirkulert for å lage produktene våre. Ved å lage kvalitetsprodukter som varer, håper vi også å bidra til at forbrukerne tar mer bevisste valg. Fordi et produkt alltid er mer enn bare et produkt. Et produkt fra Norpak bidrar også til en bedre fremtid. I tråd med vårt engasjement for ansvarlig produksjon og miljø, har vi installert solcellepaneler på Norpak og LAMS-skolen. Disse gir oss fornybar, ren energi og eventuell overskuddsenergi som genereres overføres tilbake til det offentlige nettet.