LAMS-skolen

Hos Bokhari mener vi at alle barn, uansett sosial eller økonomisk bakgrunn, eller kjønn, har rett til gratis kvalitetsutdanning. Derfor bygde vi i 1996 LAMS-skolen og har siden da tilbudt gratis skolegang til alle våre ansattes barn. Mange av barna er de første i sine familier som lærer å lese og skrive.

Skolen tilbyr i dag utdanning til nærmere 1000 elever, de fleste jenter, i alderen 4 til 17 år.

Etter endt skolegang ved LAMS tilbys alle avgangselever stipender for videreutdanning på universitetsnivå. Utdanningen ved LAMS legger fundamentet for en lysere fremtid for barna og deres familier.

Bokhari bidrar med finansiering til drift av LAMS-skolen. I tillegg støttes skolen av Stiftelsen LAMS, en norsk veldedig stiftelse opprettet for å bidra finansielt og faglig til videreføringen av skolens visjon om en lysere fremtid for Sultan Towns innbyggere.

Se filmen om LAMS-skolen under (husk å slå på lyden!).

Les mer om LAMS-skolen på www.lams.no og følg Stiftelsen LAMS på Facebook og Instagram.

Mer enn en skole

LAMS-skolen er så mye mer enn «bare» en skole. I tillegg til å tilby formell kvalitetsutdanning til jenter og gutter i alderen 4 til 18, så er kanskje skolens viktigste bidrag å kunne gi muligheter for barn og unge, spesielt jenter, til å utfolde seg, bygge selvtillit og bli aktive medborgere i samfunnet.

Skolen er som en oase i lokalmiljøet. Her oppfordres det til lek og moro, og læring.

Speakers’ Corner, inspirert av stedet med samme navn i Hyde Park i London, er et fristed på LAMS der elever oppfordres til å snakke fritt, argumentere, forsvare argumentene sine, og diskutere. I løpet av de ukentlige skoletimene «Public Speaking» fostres elevene til å bruke stemmen sin.

Skolens bibliotek, Laila Library, er et fristed der bøker inspirerer elevene til å tenke forbi skolens murer. Bidrag fra venner og støttespillere av skolen, inkludert Rotaryforeninger i Norge, betyr at elevene kan utfolde seg i tusenvis av bøker i ulike sjangre.

Knowledge is power.

LAMS-skolen er selvforsynt med ren, fornybar solenergi.

Nærmere 1000 elever, de fleste jenter, går ved LAMS-skolen.

Undervisningen følger det nasjonale pensumet og forbereder jentene på videre utdanning på universitetsnivå.