Historien vår

Et uformelt møte i 2014 mellom designer Runa Klock og sosialentreprenør Amar Bokhari var grunnlaget for gjenopprettelsen og videreføringen av visjonen om å skape trygge arbeidsplasser til kvinner og menn og skolegang til deres barn – et arbeid som ble påbegynt over 30 år tidligere. For historien om Bokhari går helt tilbake til slutten av 1980-tallet da ideen om å produsere den tradisjonelle norske fillerya i Pakistan ble unnfanget en vakker vinterdag på Maihaugen på Lillehammer.

Norsk-pakistaneren Yawar Bokhari, som var bosatt på Lillehammer med sin norske kone Brit, gikk en dag en tur på friluftsmuseet Maihaugen – De Sandvigske Samlinger. Der ble han inspirert av den tradisjonelle norske fillerya og bestemte seg for å etablere et veveri i Sultan Town, en rolig landsby med om lag 10.000 innbyggere i utkanten av tekstilmetropolen og millionbyen Faisalabad i Pakistan.

Utover 1990-tallet bygde Bokhari opp et levedyktig veveri i Sultan Town med hundrevis av ansatte. Råvarene var fremdeles restefiller fra den lokale tekstilindustrien som ellers ville blitt kastet eller brent.

På midten av 1990-tallet, da veveriet var godt i gang og salget av filleryer gikk godt, oppsto muligheten til å hjelpe mennesker, spesielt kvinner, i landsbyen som levde under svært vanskelige kår. Etter hvert som bedriften ble mer levedyktig ble det bestemt at en skole skulle bygges for de ansattes barn, og i 1996 ble grunnsteinen lagt for LAMS-skolen, vegg-i-vegg med veveriet.

Etter Yawar Bokharis uventede bortgang i 2012, stoppet all aktivitet ved veveriet opp. Først to år senere, i 2014, besluttet sønnen Amar sammen med Runa å gjenreise veveriet og utvikle en ny portefølje av bærekraftig produkter.

Sammen med Kid Interiør, utviklet de en spennende portefølje av håndlagde produkter laget av bærekraftige materialer. Fokuset på bærekraft i alle dets dimensjoner (sosial, økonomisk og miljø/klima) har stått sentralt i alle beslutninger og utviklingen av bedriften, og er en integrert del av forretningsmodellen.

I dag ansetter Bokhari-veveriet alene over 450 kvinner og menn i ulike roller. Skolen, som fremdeles drives i all hovedsak med støtte fra Bokhari, ansetter over 50 lærere og har nærmere 1000 elever, de fleste jenter, og fortsetter å tilby kvalitetsutdanning til jenter og gutter som ellers ikke ville gått på skole.

Se videoen om historien til Bokhari under.

Og dette er bare begynnelsen…