ham-icon
close-icon

Hos Bokhari er vi lidenskapelig opptatt av mennesker, planeten og bærekraftig design.

Sammen vil vi bidra til en bedre fremtid - for alle.

Dette er hvem vi er.

Bærekraftig. Menneskelig. Engasjert.   

 

Bokhari er en sosial entreprenør som setter miljø og mennesker i fokus. Vi bidrar til å sikre gode, trygge arbeidsplasser til hundrevis av håndverkere i Pakistan, de fleste kvinner, gjennom produksjon og salg av håndlagde produkter. Samtidig får håndverkernes egne barn tilgang til utdanning gjennom LAMS-skolen vegg-i-vegg med veveriet.

Bærekraftig: For Bokhari betyr bærekraftig at vi bryr oss om både miljøet og menneskene. Vi bruker kun bærekraftige materialer i alle våre produkter, og der det er mulig velger vi gjenbruk og resirkulering. Vi har en rekke miljøsertifiseringer både på produktene og virksomheten generelt, og jobber kontinuerlig for å bli mer miljøvennlige.

Menneskelig: Vi ansetter ikke mennesker for å levere produkter – vi utvikler og leverer produkter for å ansette mennesker. Med den visjonen tar vi bevisste valg i produktutvikling og drift som sikrer at flere kvinner og menn sikres trygge og anstendige arbeidsplasser.

Engasjert: Vi ønsker å bidra til trygghet og sosial omsorg for våre ansatte og deres familier. Ikke bare i dag, men også i fremtiden. Derfor er det viktig for oss å bidra til at alle barn får den utdanningen de har rett på, når lokale myndigheter ikke har ressurser til å tilby det. God utdannelse er også viktig for å bidra til fremtidshåp og sikre økonomiske rammer. Vi ser at mange av jentene ved LAMS-skolen er de første i sine familier som lærer å lese og skrive! I tillegg bidrar vi til en rekke andre tiltak som støtter lokalbefolkningen i Sultan Town.

 

Vi ansetter ikke mennesker for å levere produkter – vi utvikler og leverer produkter for å ansette mennesker.

Hvem er vi?

Bokhari i Norge består av kreativ leder Runa Klock og daglig leder Amar Bokhari. Vår felles visjon er å bidra til en mer bærekraftig fremtid  for mennesker og planeten. Sammen med erfarne og kunnskapsrike håndverkere i Pakistan har vi utviklet en portefølje av eksklusive, bærekraftig interiør- og tekstilprodukter. Sammen sikrer vi over 350 trygge og anstendige arbeidsplasser til voksne og skolegang til 700 barn.

 

caption image

Amar Bokhari
daglig leder

Amar er en lidenskapelig sosial entreprenør med bakgrunn fra utvikling og humanitært arbeid. Han har en glød for sosial og økonomisk rettferdighet, med et spesielt fokus på barn og kvinners rettigheter. Dette gjenspeiles i hans visjon om at Bokhari skal være en pådriver for å fremme bærekraftige løsninger som også setter mennesker i fokus. Amar er daglig leder i Bokhari med ansvar for den daglige driften og videreutviklingen av bedriften. Amar bor i Oslo, har tre døtre og er gift med Noor.

Telefon: +47 948 48 093
E-post: amar@bokhari.no

Runa Klock
kreativ leder

Runa er en fremtidsrettet norsk designer med fokus på bærekraft og sosialt entreprenørskap. Hun har bred erfaring fra design av kvalitetsprodukter og utstillinger for ledende merker og museer, til urban planlegging og produksjon av eplejuice. Runa er kreativ leder i Bokhari og bruker sin kunnskap, erfaring og lidenskap til å videreutvikle Bokhari og designe nye produkter av bærekraftige materialer. Runa bor i Sjøholt, Ålesund og har en datter.

Telefon: +47 958 87 414
E-post: runa@bokhari.no

Mamma og pappa i arbeid. Barna på skolebenken. Slik skaper vi en lysere fremtid for alle.

Historien vår

Et uformelt lunsjmøte i 2014 mellom designeren Runa Klock og sosialentreprenør Amar Bokhari var grunnlaget for gjenopprettelsen og videreføringen av visjonen om å skape trygge arbeidsplasser til kvinner og menn og skolegang til deres barn – et arbeid som ble påbegynt over 30 år tidligere.

Historien om Bokhari går tilbake til 1989. Norsk-pakistaneren Yawar Bokhari, som var bosatt på Lillehammer med sin norske kone Brit, gikk en dag en tur på friluftsmuseet Maihaugen – De Sandvigske Samlinger. Der ble han inspirert av den tradisjonelle norske fillerya og bestemte seg for å etablere et veveri i Sultan Town, en rolig landsby med om lag 10.000 innbyggere i utkanten av tekstilmetropolen og millionbyen Faisalabad i Pakistan.

I løpet av et tiår bygde Bokhari opp et levedyktig veveri. Råvarene var restefiller fra den lokale tekstilindustrien i Pakistan som ellers ville blitt kastet eller brent. Samtidig så han dette som en mulighet til å hjelpe mennesker, spesielt kvinner, i landsbyen som levde under svært vanskelige kår. Etter hvert som bedriften ble mer levedyktig bestemte han seg for å tilby skolegang til de ansattes barn, og i 1996 ble grunnsteinen lagt for LAMS-skolen, vegg-i-vegg med veveriet.

Etter Yawar Bokharis bortgang i 2012, stoppet all aktivitet ved veveriet opp. Først to år senere, i 2014, besluttet sønnen Amar sammen med Runa å gjenreise veveriet og utvikle en ny portefølje av bærekraftig produkter.

Sammen med Kid Interiør, utviklet de en spennende portefølje av håndlagde produkter laget av bærekraftige materialer. Fokuset på bærekraft i alle dets dimensjoner (sosial, økonomisk og miljø/klima) har stått sentralt i alle beslutninger og utviklingen av bedriften, og er en integrert del av forretningsmodellen.

I dag ansetter veveriet og skolen mer enn 350 kvinner og menn i ulike roller. Skolen, som fremdeles drives i all hovedsak med støtte fra Bokhari, har over 700 elever, de fleste jenter, og fortsetter å tilby kvalitetsutdanning til jenter og gutter som ellers ikke ville gått på skole.

Alle våre produkter er laget av gjenbrukte, resirkulerte og naturlige materialer.

Bærekraftige materialer

Fra den første fillerya, selve definisjonen på gjenbruk og bærekraft, til i dag har vi alltid vært fokusert på gjenbruk, resirkulering og bruk av bærekraftige materialer. Dette fokuset styrer også all vår produktutvikling og design, og bidrar til å inspirere oss til å utvikle nye ideer. Tepper, brikker, matter og grytekluter er laget av av gjenbrukte bomullsremser – et avfallsprodukt fra den lokale tekstilindustrien, bærenett er laget av 100% resirkulerte bomullsmaterialer, og kurver og brikker er laget av vannhyasint, et hurtigvoksende sjøgress, fra lokale elvebredder.

Håndverk

Håndverkere har lange tradisjoner i Pakistan og sub-kontinentet. Fra tradisjonelle håndknyttede tepper til utskjæringer og keramikk, pakistansk håndverk fortjener å bli gjenoppdaget. Gjennom våre håndlagde produkter ønsker vi også å løfte frem håndverket. Våre ansatte tar med seg sin erfaring og kunnskap inn i hvert produkt. De tar med seg et øye for detaljer i hvert steg av vevingen av et teppe, strikkingen av en gryteklut, eller flettingen av en kurv. Hos oss er det ikke noe hastverk. Kvalitet tar tid. Det er dette som gjør hvert produkt unikt. I det vi inviterer deg til å bli kjent med vårt utvalg av eksklusive produkter håper vi du også vil verdsette de ferdighetene som skal til for å lage våre produkter.

Anstendig arbeid

Anstendig arbeid er nøkkelen til å sikre en bærekraftig framtid for familier, men altfor mange mennesker i verden i dag jobber under usikre og kritikkverdige forhold. Derfor er vi spesielt opptatte av å sikre gode og trygge arbeidsforhold for kvinnene og mennene som er ansatt ved veveriet vårt i Pakistan. Veveriet er en grønn oase med planter og trær midt i Sultan Town, men det er også en oase der kvinner og menns rettigheter er likeverdige, der medbestemmelse og medansvar står sentralt og der enhver ansatt skal kunne føle seg trygg. Alle våre ansatte har skriftlige kontrakter, forsikring, rett til foreldrepermisjon og pensjon. Samtidig jobber vi kontinuerlig med å ytterligere forbedre tiltak rettet mot helse, miljø og sikkerhet (HMS) og derfor er vi blitt en ettertraktet arbeidsplass, et lokalt fyrtårn innen anstendig arbeidsforhold.

350 trygge og anstendige arbeidsplasser.

Sertifiseringer

Sertifiseringer bidrar til å sikre at all aktivitet som foregår ved vårt veveri er i henhold til gjeldende standardiserte kriterier. Men vi har valgt å gå utover sertifiseringer, og jobber kontinuerlig for å sikre at all vår virksomhet, og alle våre ansatte, overgår minimumskravene.

GRS – Global resirkulert standard

Alle våre resirkulerte produkter møter kravene til Global Recycled Standard (GRS), verdens ledende sertifiseringsstandard for resirkulerte tekstiler som også inkluderer sosiale kriterier. Dette betyr at produksjonen vår kontinuerlig kontrolleres av en ekstern partner for å sikre gode forhold for både mennesker og miljø fra start til slutt. Hovedmålet med GRS er å øke bruken av resirkulerte materialer i produkter og redusere skadene forårsaket av produksjonen. GRS-sertifiserte produkter må inneholde minst 50% resirkulert materiale, men vi prøver alltid å bruke så mye resirkulert materiale som mulig. Våre bærenett er laget av 100% resirkulert materiale. Sertifikatet sikrer også gode arbeidsforhold, når det gjelder lønn, arbeidstid, helse og sikkerhet og sørger for at det ikke brukes barnearbeid.

ISO 14001: 2015 Miljøstyringssystem

Vi har også ISO 14001: 2015-sertifiseringen, som spesifiserer kravene til et miljøledelsessystem som en organisasjon kan bruke for å forbedre miljøprestasjonen. Gjennom dette søker vi å håndtere miljøansvaret vårt på en systematisk måte som bidrar til miljøpilen i bærekraft. Videre hjelper denne sertifiseringen oss med å oppnå de tiltenkte resultatene av vårt miljøledelsessystem. I samsvar med vår miljøpolitikk inkluderer de tiltenkte resultatene av et miljøledelsessystem:

 • forbedring av miljøytelsen
 • oppfyllelse av forpliktelser
 • oppnåelse av miljømål.

 

ISO 9001: 2015 Kvalitetssystem

Vi oppfyller også alle kravene i ISO 9001: 2015-sertifisering for et kvalitetsstyringssystem, inkludert:

 • konsistent evne til å tilby produkter og tjenester som oppfyller kundenes og gjeldende lovkrav, og
 • forbedret kundetilfredshet gjennom effektiv anvendelse av systemet, inkludert prosesser for forbedring av systemet og forsikring om samsvar med kunden og gjeldende lovbestemte og regulatoriske krav.

 

Sedex SMETA

I tillegg er vi gjennom vårt Sedex-medlemskap sertifisert på nivå med SMETA, et etisk revisjonsformat som rapporterer om Sedexs fire pilarer innen arbeid, helse og sikkerhet, miljø og forretningsetikk.

«Education is the foundation upon which we build our future»

LAMS-skolen

Hos Bokhari mener vi at alle barn, uansett sosial eller økonomisk bakgrunn, eller kjønn, har rett til gratis kvalitetsutdanning. Derfor bygde vi i 1996 LAMS-skolen (oppkalt etter Yawar Bokharis barn: Laila og Amar) og har siden da tilbudt gratis skolegang til våre ansattes barn. Mange av barna er de første i sine familier som lærer å lese og skrive. Med støtte fra Bokhari tilbyr skolen i dag utdanning til over 700 elever, de fleste jenter, i alderen 4 til 17 år. Etter endt skolegang ved LAMS tilbys alle avgangselever stipender for videreutdanning på universitetsnivå. Utdanningen ved LAMS legger fundamentet for en lysere fremtid for barna og deres familier.

Les mer om LAMS på www.lams.no

Hvordan jobber Bokhari med bærekraftsmålene?

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Bokhari har siden oppstarten bidratt direkte og indirekte til å sikre oppnåelsen av flere av bærekraftsmålene og tusenårsmålene før det.

Helt siden tidlig 1990-tallet har vi kun brukt resirkulerte og gjenbrukte materialer i alle våre produkter, og vi jobber hardt for å sikre våre ansatte anstendige arbeidsforhold. Med etableringen av LAMS-skolen i 1996 kunne vi også tilby jenter og gutter 14-års utdanning. I 2017 bygget vi et vannrenseanlegg som gir rent drikkevann til over 5000 av Sultan Towns innbyggere.

Men vi vil mer. Vi ønsker å bidra mer, både direkte gjennom vårt eget arbeid, og indirekte ved å påvirke og inspirere andre aktører i og utenfor bransjen. Derfor er Bokhari er et aktivt medlem av UN Global Compact Norge der vi sitter i styret, og deltar på ulike arrangement og foredrag for å fortelle om vår forretningsmodell.

Men vi stopper ikke der. De neste årene vil vi, i tett samarbeid med lokale krefter og globale partnere som ønsker å bidra, bruke alle våre tilgjengelige ressurser til å sikre oppnåelse av bærekraftsmålene, slik at både planeten og innbyggerne i Sultan Town får en lysere fremtid.

Hvert år lanserer vi derfor et nytt bærekraftinitiativ, og vi har en rekke planer; bl.a. installasjon av solcellepanel slik at veveriet og skolen blir selvforsynte med strøm, introdusere skolemat ved LAMS-skolen, støtte opprettelsen av en helsestasjon for ansatte og deres familier, og installere et avfalls- og renovasjonssystem og et kloakksystem i landsbyen, plante trær osv.

Alle de 17 bærekraftsmålene henger sammen, og er avhengig av hverandre for å kunne oppnås, men for å tydeliggjøre vårt bidrag har vi valgt å fokusere på noen utvalgte mål der vårt arbeid har en direkte, positiv innvirkning:

 • Mål 4: God utdanning
 • Mål 5: Likestilling mellom kjønnene
 • Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst
 • Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

I tillegg har vi gjennom vårt arbeid og tilstedeværelse i lokalsamfunnet også indirekte bidratt positivt til følgende mål:

 • Mål 1: Utrydde fattigdom
 • Mål 2: Utrydde sult
 • Mål 3: God helse
 • Mål 6: Rent vann og gode sanitærforhold
 • Mål 7: Ren energi for alle
 • Mål 9: Innovasjon og infrastruktur
 • Mål 10: Mindre ulikhet
 • Mål 11: Bærekraftige byer og samfunn
 • Mål 13: Stoppe klimaendringene

Følgende mål er ikke direkte eller indirekte nådd gjennom vårt arbeid, men vi ønsker å bidra og å påvirke utviklingen i positiv retning ift disse målene:

 • Mål 14: Livet under vann
 • Mål 15: Livet på land
 • Mål 16: Fred og rettferdighet
 • Mål 17: Samarbeid for å nå målene